A monomeric human apolipoprotein E carboxyl-terminal domain.